Ludmila Svozilová

Foto: Osobní archiv autorky

Ludmila Svozilová je absolventka ŠÚUV a gymnázia, malířka mařížské keramiky, výtvarnice a keramička. Pracovala jako úřednice, malířka, uklízečka, matka početné rodiny, hospodyně a OSVČ ve vlastní dílně, to vše provázaně, podle toho, jak si život žádal. V současné době je zaměstnána na částečný úvazek jako matrikářka a volný čas dělí téměř rovnoměrně mezi psaní a experimenty s hlínou. Žije a inspiraci sbírá ve starém strašidelném domě kousek za Prahou.

V roce 2018 se Ludmila Svozilová uvedla knihou Hřbitov bílých králíčků, která obsahuje dvacet jedna krátkých povídek, balancujících na hraně uvěřitelnosti a temné mysteriózní hrůzy. Hned o rok později pokračovala vydáním svého prvního románu Sběračka kostí.

O čem kniha vypráví? Elíšébah, zvaná Pírko – v Čechách Alžběta Pírková – je sběračka kostí. Mytická Kainova sestra se vrací už téměř šest tisíciletí, za tu dobu se z ní stala trochu drsňačka. Na zemi neexistuje smrt, kterou bych nezakusila. Čeho bych se ještě měla bát? V každém ze svých životů se stěhuje na místa, kde leží zničené a vydrancované hroby, aby posbírala kosti, spálila je a obřadně pohřbila. Nikdo jiný netuší, že mimo to celá tisíciletí pátrá i po něčem, co je pro ni samotnou životně důležité a co kdosi uložil možná právě doprostřed Českého středohoří.

V roce 2021 se pak Ludmila Svozilová stala autorkou nakladatelství Golden Dog, kde se poprvé uvedla románem Achernar.

Ludmila Svozilová v nakladatelství Golden Dog

Achernar (2021)

Zemři, Kaine: Svatyně (2022)

Zemři, Kaine: Stín (2023)

Z autorčiny další tvorby: