GDPR a ochrana osobních údajů

gdpr

Ochranu osobních údajů v rámci GDPR bereme vážně, jak si můžete přečíst v našem dokumentu Ochrana osobních údajů.

Vaše osobní údaje se vždy používají jen pro dokončení vaší objednávky. Případně se použijí pro zaslání informačního e-mailu, z jehož odběru se ale vždy můžete odhlásit – stačí tak učinit jen jednou.

Co je to GDPR?

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně ONOOÚ (anglicky GDPRGeneral Data Protection Regulation), plným názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je nařízení Evropské unie, jež výrazné zvyšuje ochranu osobních dat občanů. V Úředním věstníku Evropské unie došlo k vyhlášení dne 27. dubna 2016.

GDPR stanovuje pravidla ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a pravidla pro pohyb osobních údajů. Nařízení chrání základní práva a svobody fyzických osob se zaměřením na právo ochrany osobních údajů. Volný pohyb osobních údajů v Evropské unii není z důvodu ochrany fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů omezen ani zakázán.

Více informací o problematice GDPR naleznete například na stránkách Wikipedia.